Ventilation

  • Vi projekterar och installerar ventilationssytem åt uppdragsgivare främst inom kommersiella fastigheter, industrin regionala/offentliga lokaler och bostadsektorn.
  • KylFab utför även många underhålls och renoveringsprojekt med fokus på förbättrad närmiljö och energiåtgång.
  • Vi har även ett antal serviceavtal där KylFab ansvarar för service och underhåll av luftbehandlingsanläggningar. Därigenom säkerställs en bra och säker funktion i kundens anläggningar
    Serviceavtal: Cementa, Cementa research, Svenska Lantmännen, Svenska Kyrkan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss här så hör vi av oss eller ring oss på 0498-22 24 30.