Kyla

Kylarbeten på Gotland

Vi på KylFab är certifierade för kylarbeten i kategori 1 och utför service, underhåll, reparationer, installationer och myndighetskontroller för många stora kunder. Bland annat för Region Gotland, Cementa, GEAB, Swedavia och Destination Gotland.

Vi utför även reparationer av AC i fordon och arbetsmaskiner. Där utgörs kunderna av Gotlands större maskinverkstäder samt åkerier och lantbruk.

Vi ser till att hålla våra kunder uppdaterade avseende nya föreskrifter och myndighetskrav.

Vill du veta mer?

Kontakta oss här så hör vi av oss eller ring oss på 0498-22 24 30.