EL

Elinstallationer på Gotland

KylFab har behörighet att utföra elinstallationer.

Vi utför främst elinstallationer i samband med våra egna ventilations-, kyla- och värmepumpsinstallationer. Detta ger oss en fördel då vi kan ta ansvar för en större del av entreprenaden.

Slite Kyl och Fastighetsservice AB är behöriga att utföra elarbeten i enlighet med den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1:a juli, 2017. Kolla gärna på elsäkerhetsverket.se

Vill du veta mer?

Kontakta oss här så hör vi av oss eller ring oss på 0498-22 24 30.

Ulf Blom – El-ansvarig