Kyla

Vi på KylFab är certifierade för kylarbeten i kategori 1 och utför service, underhåll, reparationer, installationer och myndighetskontroller för många stora kunder. Bland annat för Region Gotland, Cementa, GEAB, Swedavia och Destination Gotland.

Vi utför även reparationer av AC i fordon och arbetsmaskiner. Där utgörs kunderna av Gotlands större maskinverkstäder samt åkerier och lantbruk.

Vi ser till att hålla våra kunder uppdaterade avseende nya föreskrifter och myndighetskrav.